Streaming

Streaming betyr enkelt og greit å distribuere lyd og bilde over internett. Vi tilbyr mange ulike typer streaming og vi hjelper deg gjerne med å finne den løsningen som passer best for din sending.

Kvalitetssikring

Redundans og oppetid

All vår IT-infrastruktur, inkludert streaming- og filservere, er nå plassert i Digiplex sitt datasenter på Ulven. 

Digiplex har siden starten i 2001 aldri hatt nedetid, noe som øker sikkerheten både på sending og ved lagring av materiale. Alle våre streaminger vil bli utført med en LiveU-senderenhet. Denne har i tillegg til å være koblet til kablet og trådløst nett, 4g-kort til alle tre mobilnettene i Norge. Den skifter sømløst mellom disse og velger automatisk nettverket som har høyest båndbredde.

Sendekontroll

Ved alle sendinger har vi en dedikert tekniker tilstede i vårt MCR, som sørger for at alt vedrørende sendingen fungerer som det skal.

I takt med økte krav til stabilitet og kvalitet på våre livesendinger og våre kunders behov for mer avansert og tilpasset streaming har vi et kontrollrom for overvåking og fjernstyring av våre streaminger, et såkalt Master Control Room eller MCR. 

En annen av hovedoppgavene til vår sendekontroll er å sørge for at sendingen blir distribuert til riktig kanal. Ved hasteoppdrag blir dette spesielt viktig. Da settes sendingen opp og alt er klart lokalt idet fotografen ankommer åstedet og kobler seg opp.

Alt kjerneutstyr i tilknytning til streaming og datahåndtering er plassert på et sikkert datasenter, noe som ytterligere sikrer en avbruddsfri sending.

Lav-latency

Streaming med lav-latency er sendinger som har kortere tid mellom avsender og seer. Perfekt når du ønsker å formidle budskapet raskt og benytte deg av interaktive løsninger.

Forskjellen på lav-latency og en vanlig sending er avspilleren i nettleseren hos sluttbrukeren. Vanlige sendinger ligger på mellom 15-30 sekunders forsinkelse for å sørge for at sendingen er behandlet ferdig.

Vår lav-latency løsning benytter moderne skytjenester som sender informasjon til avspilleren hos sluttbrukeren, og behandler sendingen raskere enn tradisjonelle sendinger.

Med en to-veis kommunikasjon mellom avspilleren til sluttbrukeren og våre servere trenger vi kun 3-5 sekunders forsinkelse* hos sluttbrukeren. Dette gjør at interaktive aktiviteter som undersøkelser, avstemninger og quiz blir lettere å gjennomføre i sanntid.

*10-15 sekunder på mobil/nettbrett

Kontakt oss