Studio og streaming

Connected Venues

Miljøbevisste valg og lokal forankring

Når du tar valget om å gjøre ditt arrangement Connected, tar du samtidig ansvar for å bidra til det grønne skiftet. Langt færre av deltakerene vil fly mellom byer og land, og kan isteden treffes på et lokalt møtepunkt.

Det blir også enklere å støtte det lokale næringslivet og lokale matprodusenter ved å benytte tjenester og kortreist mat i områdene deltakerne befinner seg.

Se eksempler på hybridarrangementer
stills

Connected

Ny møteform hvor et arrangement kan være spredt utover flere lokasjoner

stills

Lokale venues

Deltakerne opplever arrangementet i sin helhet fra sitt lokale hotell eller arena

stills

Videooverføring

Noen talere vil presentere på scenen på din lokasjon, andre vil overføres på video i høy kvalitet. Det kan foregå debatter og andre aktiviteter mellom flere lokasjoner.

Vinn tilbake arbeidstid og reduser reisekostnader

Ved å velge et Connected Venue-arrangement kan dere skape de positive opplevelsene på arrangementet, uten at utallige persontimer forsvinner bort på flyplasser, i tog eller bil. De ansatte kan fokusere på sitt faktiske arbeid, og kostnadene kan disponeres til investeringer som har positiv påvirkning på arrangementet.

Interaktive opplevelser med TV-kvalitet

Vi kombinerer fordelen med et online møte med produksjonskvaliteten til en TV-sending, slik at du kan skape et engasjerende og moderne arrangement. Samarbeid med kollegaer på tvers av byer og landegrenser ved bruk av digitale verktøy som gjør det mulig å holde avstemninger, stille spørsmål og diskutere med andre deltakere.

Ta neste steg

Har du fått ansvaret for at årets arrangement har en grønn klimaprofil? Vil du kutte ned på utgifter og reisetid, men samtidig gi dine gjester opplevelsen av å være samlet?  Sammen kan vi utforske mulighetene og finne den optimale løsningen for ditt arrangement. Ta kontakt med din rådgiver i dag.

Snakk med en rådgiver