Software som engasjerer

Mer enn bare et voteringssystem

Voter skiller seg ut ved sin allsidighet. Selv om de ulike komponentene i Voter fungerer utmerket hver for seg, er det i samspillet mellom dem at systemets virkelige styrke kommer til syne.

Demokrati i en digital tidsalder

Voter er mer enn et voteringssystem; det er en helhetsløsning designet for å møte de unike utfordringene og mulighetene i vår digitale hverdag. Det sikrer at digital møtevirksomhet forblir inkluderende, effektiv og i tråd med demokratiske prinsipper.

For mer informasjon om hvordan Voter kan transformere din organisasjons digitale møtevirksomhet, ta gjerne kontakt med oss.

Hovedfunksjoner

Deltakerliste

Hjertet i Voter er deltakerlisten.
Når denne er lastet opp, blir den kjernen i hele systemet, og legger grunnlaget for en rekke funksjoner som:

    • Innlogging og brukeridentifikasjon.
    • Rettigheter til å holde taler.
    • Tilgang til voteringer.
    • Muligheten til å innsende endringsforslag.

Voteringssystem

Voter sitt voteringssystem er utviklet for å ivareta demokratiske spilleregler i en digital hverdag. Det sikrer en rettferdig og transparent stemmeprosess.

Dokumenthåndtering

En integrert løsning for å håndtere alle relevante dokumenter knyttet til møtet eller avstemningen.

Innsending av endringsforslag

Gjør det enkelt for deltakere å bidra aktivt med egne forslag og meninger.

Ta neste steg

Er du klar til å revolusjonere din organisasjons møte- og voteringssystem? Ønsker du å sikre en demokratisk og effektiv prosess i dine møter? Hos Trippel-M er vi dedikerte til å forvandle din digitale møtevirksomhet til en inkluderende og produktiv opplevelse. Vi inviterer deg til å ta kontakt med våre eksperter for å utforske hvordan voter kan oppgradere og forenkle dine møter og voteringer. La oss sammen sikre at din organisasjons stemmer blir hørt og verdsatt.

Snakk med en rådgiver