Hybridarrangement

 

Hva er det, og hvordan funker det?

Her finnner du noen eksempler

Trygghet og fleksibilitet

Et hybrid arrangement skapes når vi kombinerer fysiske og digitale deltakere. Én del av publikum er fysisk tilstede i studio, på et eller flere hotell eller i andre lokaler, mens en annen del deltar digitalt. Denne kombinasjonen bidrar til en trygg og fleksibel gjennomføring av arrangementet. Uten at det går på bekostning av innholdet.

Vi har forskjellige løsninger og verktøy for å gjøre ditt arrangement så interessant som mulig for så mange som mulig uten å gå på bekostning av gjeldende smittevernregler.

 

connected

Eksempel 1

Ekstern foredragsholder

Bor foredragsholderen i et annet land, eller i en annen landsdel, kan vi enkelt sørge for at foredraget likevel blir avholdt som om hun skulle være fysisk til stede. 

 

Enten med en stor skjerm, på denne måten.

PIP_Oppsett_Presentasjon_v01

Eller med et mer standard konferanseoppsett med to mindre skjermer i tillegg.

Presentasjons_Setting_v01

Ved begge disse tilfellene kan man ha toveis-kommunikasjon mellom salen og foredragsholderen, enten ved å stille spørsmål skriftlig eller ved muntlige spørsmål via en videokonferanseplattform. Powerpoint, filmer og annet grafisk innhold spilles av lokalt for å sikre best mulig kvalitet for alle som deltar, enten det er hjemmefra eller fra salen.

Eksempel 2

Å delta i debatten hjemmefra

Her ser vi for oss at det er en paneldebatt med fire personer som er fysisk tilstede og to som deltar hjemmefra på link. For tilskuerne i salen vil bidragene fra dem som deltar på link fremstå mer som deltakere på likefot med de andre og man kan også merke reaksjoner og ansiktsuttrykk underveis. De som deltar hjemmefra, enten det er debattanter eller tilskuere  vil få full kameraproduksjon i retur i sitt videokonferansemøte eller landingsside.

Diskusjons_Setting_A_EDIT_v01

Eksempel 3

Samtale mellom en person på scenen og en som er med fra en annen lokalitet

Ved hjelp av moderne teknologi kan vi overføre bilde og lyd med høy kvalitet og lav forsinkelse mellom to eller flere destinasjoner, slik at en samtale mellom to innledere i to forskjellige byer lett kan gjennomføres, helt uten nevneverdig forsinkelse. For dem som sitter i salen vil storskjermbildet av den som står på scenen lokalt og den som er med fra en annen lokalitet oppleves som en enhet.

PIP_Oppsett_BO_v01

Å skulle inkludere alle, både dem som er tilstede fysisk og dem som deltar hjemmefra er ofte utfordrende. For et hybrid arrangement er vår interaktive landingsside et godt verktøy for at både de som sitter i salen og de som deltar digitalt skal få den samme muligheten til å interagere med og engasjere seg i innholdet. På landingssiden har de både mulighet til å chatte med andre deltakere, gjøre avstemninger og sende inn spørsmål til alle foredragsholdere, både fysiske og digitale.Ved å integrere videokonferanseløsninger for eksterne innledere eller andre digitale deltakere, kan man også få en stemme i debatten selv om man ikke har mulighet til å møte opp fysisk.

 

Vi har etterhvert opparbeidet oss solid kompetanse på hybride og heldigitale arrangementer og vet nøyaktig hva som må til for å utnytte de tilgjengelige verktøyene på best mulig måte for å skape en så helhetlig og integrert opplevelse som mulig for alle deltakere