Fildeling

For å få en ryddig og profesjonell avvikling er det viktig at forarbeidet er godt organisert.

Da vil både du som foredragsholder, og ikke minst dine tilhørere få en god opplevelse uten unødvendige pauser. Vi har satt opp noen punkter med krav til formater, tips til navngiving samt deling av presentasjoner og annet innhold som skal vises.

Sammen blir vi enige om en tidsfrist for innsending av materialet, denne er viktig å overholde for å sikre gode forberedelser.

Ta kontakt med din rådgiver hvis du fortsatt har noen spørsmål etter å ha lest gjennom tipsene nedenfor.

stills

Format

En presentasjon bør være i formatet 16:9 (wide) - for å gi best utnyttelse av skjermflate.

Animasjoner

...bør brukes med måte. For å understreke viktig informasjon eller for å avsløre hovedpunkter underveis kan det være et effektivt virkemiddel.

Filnavn

Navngi presentasjonen slik: “Tid, navn på foredragsholder og tema” f:eks:
Onsdag_1050_Per_Person_Miljøperspektiv

Videoer

Videoer bør leveres separat, som en egen fil, for smidig avspilling, ikke integrert i presentasjonen. dersom musikk er inkludert er det viktig å ha rettigheter for avspilling

Videonavn

Videoer navngis med selvforklarende navn (legg gjerne en blank side i presentasjonen der video skal spilles av, skriv inn filnavnet på videoen i denne)

Videoformat

Alle filmer skal leveres i formatet 1920x1080 eller 1280x720 dvs. i 16:9 som en .mov-fil, gjerne med .h264-komprimering. Vi spiller ikke av filmer fra nettet, kun vedlagte videofiler

Flere nyttige tips

Foredragsholder online

Vi har samlet sammen gode råd for at du skal ta deg best mulig ut på skjermen, teknisk, visuelt og lydmessig.

Les mer

Internettklikker

Skal du ha full kontroll over styringen på presentasjonen, benytter vi oss av et verktøy som heter Internet Clicker.

Les mer

Grafikk

Liste over terminologi innen grafikk som hjelper å navigere deg gjennom vanskelige ord- og uttrykk.

Les mer

Hybridarrangement

Et hybrid arrangement skapes når vi kombinerer fysiske og digitale deltakere. Hva er det, og hvordan funker det?

Les mer