Grafikk

Det kan av og til føles som en jungel av kompliserte ord og uttrykk når vi sammen skal begynne å forme ditt arrangement. Vi har derfor laget en liste over grafikk terminologi som ofte blir brukt i forbindelse med sendinger, enten det er opptak, live online eller fysiske arrangementer.

Da vil både du som foredragsholder, og ikke minst dine tilhørere få en god opplevelse uten unødvendige pauser. Vi har satt opp noen punkter med krav til formater, tips til navngiving samt deling av presentasjoner og annet innhold som skal vises.

Sammen blir vi enige om en tidsfrist for innsending av materialet, denne er viktig å overholde for å sikre gode forberedelser.

Ta kontakt med din rådgiver hvis du fortsatt har noen spørsmål etter å ha lest gjennom tipsene nedenfor.

Terminologi innen grafikk

Trykk på orda under for å åpne forklaringen.

Supring er en fornorskning av verbet superimpose, som betyr «å legge noe oppå». En supring er en fellesnevner for grafikk som dukker opp på skjermen underveis i sendingen, enten som et virkemiddel eller i form av relevant informasjon som formidles. Det kan være en lower third med navn og tittel på foredragsholder, en rullende tekstlinje, grafer eller stikkord relatert til sendingens tema. Det brukes oftest når man snakker om lower thirds.

Alle motion supringer skal leveres i formatet Prores 4444, uten bakgrunn (alpha). Supringer uten bevegelse skal være transparente .PNG filer, gjerne i formatet 1920×1080 der logoen eller teksten er plassert på ønsket sted på skjermen.

stills

En supring som presenterer foredragsholder med f.eks. navn og tittel på nederste tredjedel av skjermen. Supringer uten bevegelse skal leveres som transparente .PNG-filer, gjerne i sideforholdet 16:9 eller 1920×1080 piksler, der logoen eller teksten er plassert på ønsket sted på skjermen.

Det kan også være en video – se bevegelig lower third.

Lower thirds kan også være bevegelige eller animerte for å gi et mer lekent uttrykk. Bevegelige lower thirds skal leveres som en videofil i formatet Prores 4444, uten bakgrunn (alpha).

 

Selv om vi ikke bruker så mye bånd i dagens video verden så har dette uttrykket blitt med videre. Det er helt enkelt en forhåndsinnspilt videofil som spilles av på ønsket sted i sendingen.

Alle filmer skal leveres i formatet 1920×1080 eller 1280×720 dvs 16:9 som en .mov-fil, gjerne med .h264-komprimering, hvis ikke annet er avtalt på forhånd.

stills

En bug er rett og slett en logo eller lignende som ligger på samme sted på skjermen gjennom hele sendingen, eller så lenge som ønsket. En typisk bug ser du for eksempel på tv, der logoen på tv kanalene er plassert øverst i høyre hjørne.

Leveres som transparent .PNG fil, i størrelsen 1920×1080 piksler der logoen eller teksten er plassert på ønsket sted på skjermen.

stills

Stillbilder som vises på skjermen, som som ikke har noen form for animasjon.

Formatet avgjøres gjerne av hvordan bildene skal brukes og vises, men en fin regel er 1920×1080.

stills

Stillbilder som vises på skjermen, som som ikke har noen form for animasjon.

Formatet avgjøres gjerne av hvordan bildene skal brukes og vises, men en fin regel er 1920×1080.

stills

En klassisk visning der foredragsholder og ønsket innhold vises i to forskjellige bokser på skjermen. Innhold kan være presentasjoner, bilder, video eller en annen foredragsholder slik at de kan ha en samtale. Boksenes størrelse kan tilpasses etter ønske og bakgrunnen kan være et bilde med farger og grafikk som representerer ditt arrangement eller selskap. Vi anbefaler enkel grafikk som ikke tar for mye oppmerksomhet fra forgrunnen.

Bakgrunnsbildet leveres i formatet 1920×1080

stills

Denne layouten er kanskje mest kjent fra nyhetssendinger. Her kan foredragsholder vises i fullskjerm og ønsket innhold legges inn som et mindre bilde i bildet. Alternativt kan man også snu på det og vise innholdet i fullskjerm og foredragsholder i et mindre bilde.

stills

Skal du ha flere panelister i bildet samtidig, eller kanskje vise frem stemningen fra forskjellige live-arrangementer? Da benytter vi oss av en teknikk som heter supersource, der supringen består av flere livebilder som plasseres oppå en bakgrunn.

stills

Med et virtuelt studio-oppsett har du et hav av muligheter. Her gjør man opptak eller livesending i vårt grønnskjermstudio og plasserer deltakere enten foran eller bak virtuell grafiske elementer. En litt avansert versjon av bakgrunner i Zoom kan du si. Spesielt egnet for nyhetssendinger, paneldebatter eller produktlanseringer.

Flere nyttige tips

Foredragsholder online

Vi har samlet sammen gode råd for at du skal ta deg best mulig ut på skjermen, teknisk, visuelt og lydmessig.

Les mer

Internettklikker

Skal du ha full kontroll over styringen på presentasjonen, benytter vi oss av et verktøy som heter Internet Clicker.

Les mer

Fildeling

For å få en ryddig og profesjonell avvikling er det viktig at forarbeidet er godt organisert.

Les mer

Hybridarrangement

Et hybrid arrangement skapes når vi kombinerer fysiske og digitale deltakere. Hva er det, og hvordan funker det?

Les mer