Scenario Arkitekter forvandler Oslo Design Fair med fremtidsteknologi

Hvordan kan teknologi brukes til å skreddersy innhold som tilfredsstiller menneskenes behov?

Dette var blant annet oppgaven Scenario Arkitekter fikk da de skulle lage årets Tendensutstilling på Oslo Design Fair på Nova Spektrum. Scenario har sin ekspertise i å skape gode miljøer hvor mennesker kan oppholde seg. Til den teknologiske delen koblet de tidlig inn KLUBB1 AS som på sin side er spesialister på hvordan anvende teknologi som virkemiddel ved visuell fremstilling.

Fremtidens teknologi i dagens løsninger

Oppgaven skulle løses med dagens teknologi, men samtidig gi et blikk inn i framtida, hvordan automasjon, kunstig intelligens og sensorer kan spille sammen for å skape stemninger, sanserom eller illusjoner som appellerer til og underbygger positive, eller prøver å endre negative følelser, slik at mennesker føler seg forstått og verdsatt.

Klubb1 og trippel-Ms teknologiske innovasjon

KLUBB1 stod for konsept, designskisser og grafisk utførelse, som vi i Trippel-M tok tak i og var med på å virkeliggjøre. Ved hjelp av et antall projektorer laget vi sammen med KLUBB1 en installasjon der abstrakte bevegelige elementer ble illuminert på et delvis transparent overflate, for å appellere til menneskets fantasi og gjøre det opp til seeren å tillegge det visuelle sine egne følelser og innhold.

Skapelse av unike atmosfærer

I rom nummer to laget vi en helt annen stemning, basert på et hologramlignende objekt som skulle vise hvordan en gjenstand eller interiørelement i et rom skaper totalt ulike stemninger i rommet ved hjelp av objekt- og fargebruk.

Teknologiens rolle i fremtidens design

Teknologien bak denne leveransen skulle baseres på allerede eksisterende teknologi og ved hjelp av projektorer, videoservere og en god slump menneskelig nytenking, tekniske kunnskaper og design ble disse installasjonene brakt til liv under årets Oslo Designfair.

Perspektiver på teknologiens potensial

Jeg synes dette er svært spennende, og kan se for meg at teknologien gir oss mulighet til å skape rom og stemninger med musikk, bilder og lyssetting. Ved hjelp av kameraer og sensorer kan fange opp følelser og sinnsstemninger blant brukerne og bidra til å forsterke eller påvirke disse. Se for eksempel fargene på veggene, og interiøret i kontorlokalet ditt forandrer seg til et frisk og livlig rom i det 14-knekken kommer. Teknologien på dette området er i enorm utvikling, og vi følger dette tett.