Stolt lærebedrift i Trippel-M: Veien til suksess

I Trippel-M er vi stolte av å være en lærebedrift med flere lærlinger som har fokus på forskjellige retninger innenfor Medieproduksjonsfaget. I august fikk vi også gleden av å oppleve at vår første lærling hadde ansvar for produksjonen på Redbull Olabilløp som sin svenneprøve.

Selve prosessen med å følge opp og utvikle lærlinger innenfor deres fagfelt er viktig for å legge til rette for en god start i arbeidslivet, og for at de skal kunne tilegne seg mest mulig kunnskap underveis. I Trippel-M er vi så heldig å ha en tidligere lærer innenfor mediefag som har ansvar for å tilrettelegge for og følge opp lærlingene. Knut Skyllingstad har de siste to årene hatt et tett samarbeid med Filip for å legge opp en fremdriftsplan og definere et klart mål for hans utvikling.

Samarbeid og veiledning: nøkkelen til profesjonell vekst

Filip har hele veien hatt et mål om å bli teknisk leder for flerkameraproduksjoner, og den detaljerte planen som han og Knut har jobbet med de siste to årene har fungert godt.
Som en del av fremdriftsplanen er det viktig å gi lærlingene en generell innføring i alt vi som selskap leverer, og hvordan hver enkelt avdeling utgjør en del av en helhet der alle har sine roller. Lærlingene får deretter bli med ut i produksjoner og se hvordan samspillet mellom de forskjellige fagområdene fungerer, før de etter hvert får lov til å prøve seg på gradvis mer avanserte oppgaver. Her er det viktig for oss at lærlingene er godt ivaretatt underveis og tydelig kommunikasjon med kunder er minst like viktig for å sikre en trygghet for alle involverte. Filip selv er glad i å kaste seg ut i dypenden og har ikke vært redd for å bidra på større produksjoner etter hvert som han utviklet sine tekniske ferdigheter. Han var blant annet i full sving i Oslo Spektrum på ni av ti Karpe konserter i august 2022.

Lærlingens vei til suksess: Filip og Redbull Olabilløp

Etter to år i lære og med intens planlegging hadde Filip det tekniske ansvaret for kameraproduksjonen på Redbull Olabilløp i Oslo, som sin Svenneprøve. Her fikk han bruk for all opparbeidet kunnskap og fikk selvfølgelig også støtte av gode kollegaer underveis. Filip brenner for å planlegge produksjoner og sørge for at vi leverer de beste og mest effektive løsningene, og vil gjerne være en del av produksjoner som krever mye teknisk og kreativ tenking. Selve svenneprøven, med en sensor som fulgte med på hvert trekk, var en nervepirrende opplevelse, så  gleden og lettelsen var stor da tilbakemeldingen var et velfortjent Meget godt bestått.

Svenneprøven: En milepæl i karrieren

Filip selv sier han ikke føler seg ferdig utlært, og har enda større fokus på kvalitet i produksjon nå enn tidligere. Han vil fortsette å følge drømmen om å jobbe som teknisk leder, nå i ny stilling som TOM i Trippel-M, med mesterbrevet som neste mål.