Fjernproduksjon

Sentralisert produksjon, remote-produksjon, fjernassistert produksjon – kjært barn har mange navn. I flere år har det vært forsket på og utviklet løsninger for å kunne gjøre TV-produksjoner uten å reise ut med klimafiendtlige OB-busser og et stort antall mennesker.

Både NRK, TV 2 og SVT har jobbet med ulike løsninger og gjort tester med forskjellig infrastruktur for å heller gjøre produksjonen sentralt. I samarbeid med NRK har vi de siste par årene blant annet fjernprodusert direktesendte Gudstjenester på ukentlig basis fra seks forskjellige kirker rundt om i landet, uten å transportere hverken utstyr eller nøkkelpersonell. Med den erfaringen og basert på dette tankegodset i fokus tenkte vi derfor å se om dette også er mulig å få til på en god måte for eventbransjen. Ved hjelp av Connected Venues-teknologi har vi gjennom hele pandemien knyttet distribuerte eventer sammen, og ved hjelp av samme tankegang er vi nå i ferd med å revolusjonere den tradisjonelle eventproduksjonen.

Målsettingen

Vårt fremste mål er å bidra til at våre kunder kan ta klimasmarte valg, samt effektivisere arbeidstimer, begrense kostnader og øke verdiskapningen for våre eventkunder og sluttkunder. Vi tror på ingen måte at vi har hele løsningen, men gjennom målretta arbeid tror vi at vi gjennom å tenke nytt om event generelt og produksjon av levende bilder spesielt, kan bidra til at flere kan nå både sine økonomiske og klimamessige mål.

Vi kan jo ikke slutte å møtes og vi kan ikke slutte å lage gode møteplasser, men kan vi kutte litt her og der kan vi i hvert fall med hånda på hjertet si at vi har bidratt.

Fjernproduksjon – hva hvis internett går ned?

I Maslows moderniserte behovspyramide er jo WIFI det mest basale behovet, og selv om det er litt flåsete tar nok internett større og større plass i våre liv enn vi liker å innrømme. I noen kontorbygg kan man ikke en gang få kaffe uten at internettilkoblingen er oppe, og i hvert fall ikke komme seg inn døra! Heldigvis har de fleste bygg og eventlokaliteter i dag så stabilt nett at sannsynligheten for at det bryter ned er veldig lav og det å skulle produsere innhold over internett har nesten blitt like sikkert som å fysisk være til stede. Inn til våre kontrollrom har vi redundante linjer inn og ofte har hoteller eller andre arrangementssteder to linjer ut av huset,  hvis en linje skulle bli gravd over. I tillegg har vi alltid backup over mobilnett med 4 eller 5g på alle våre produksjoner.  Skulle likevel hundre og ett være ute, vil teknikeren på stedet kunne overstyre produksjonen lokalt, til forbindelsen er gjenopprettet.

Tilpasning

Vi gjør selvfølgelig en vurdering fra arrangement til arrangement og tilpasser teknologisk løsning ut fra hvilke behov kunden har. Noen ganger er det hensiktsmessig å ha alle nøkkelroller til stede fysisk, men vi ser alltid etter den mest økonomiske og praktiske løsningen. Spør vi kundene om fjernproduksjon er ofte svaret at de ikke har tenkt tanken, eller at de har hørt om det, men ikke tror at det er mulig eller vil passe til sitt arrangement. Våre løsninger er skalerbare og vi tror på at fjernassistert produksjon passer for alle typer og størrelser av arrangementer.

Klimamålet

Fram mot 2030 har vi gjennom Parisavtalen forpliktet oss til å redusere utslippet av klimagasser med 55% fra 1990-nivå og allerede fra nyttår økes kravene til rapportering av klimatiltak. Da vil alle tiltak telle, selv om man kanskje tenker at de er små i det store bildet. Fra 2026 vil kravet om rapportering bli stilt til alle børsnoterte selskaper som har over 10 årsverk og 5,6 MNOK i omsetning, så det vil utvilsomt bli aktuelt for en god del norske selskaper også. Så kravene kommer til å bli strengere, noe som igjen betyr at nye og mer klimavennlige løsninger kommer til å bli standarden i tiden som kommer. Derfor gjelder det å ikke sitte på gjerdet, men å være forberedt til den nye hverdagen kommer.

Klimabesparelse ved fjernproduksjon har vi omtalt tidligere i vår artikkel om fjernproduksjon av EM og World Cup i fallskjermhopping på Voss. Hovedtrekkene der var at ved å spare inn OB-buss eller et produksjonsrack og skjermer på en eventproduksjon, er klimabesparelsen betydelig uten at det går utover kvaliteten på produksjonen.

 

Økonomisk besparelse

I en tid hvor alt blir dyrere og presset på bedriftsøkonomien blir stadig hardere ser vi at også økonomien til sosiale tiltak og faglige oppdateringer også blir rammet. Vi har  stor tro på at sentralisert produksjon kan bidra i riktig retning både for å nå klimamålene som nevnt over, men ikke minst for å produsere mer økonomisk og kostnadseffektivt. Hvis vi klarer å flytte 4 av de sentrale posisjonene i produksjonen fra venue til studio i f.eks. tre dager, er allerede 8-10 flyreiser, 24 hotelldøgn og 32 reisetimer spart. La oss si 2000,- per hotelldøgn og 2500,- per flyreise, 1000 kr per reisetime, pluss lunsj og middag til totalt 2000,- per person. Da er vi fort oppe i over 70.000,- i besparelser.

Tradisjonell produksjon Kostnad Fjernassistert produksjon Kostnad
Hotellovernattinger 12 24.000 0 0
Flyreiser 8 20.000 0 0
Reisetimer 32 16.000 0 0
Kost 12 12.000 0 0
Total 72.000 0 0

 

Inner Development Goals Summit 2023

Da IDG Summit 2023 skulle gjennomføres i Stockholm i 2023 for Inner Development Goals var bærekraft og lav klimapåvirkning en viktig suksessfaktor. Executive event-produsent Mats Larsson hadde tidligere gjennomført fjernassisterte produksjoner og distribuerte eventer sammen med Trippel-M for OBOS og Statnett og han uttaler at han følte seg trygg på at fjernassistert produksjon fra Trippel-M var det riktige valget både med tanke på økonomi og miljøpåvirkning. Les hva han sier om samarbeidet under.

 

www.innerdevelopmentgoals.org är en NPO (Non Profit Organisation) som stiftades för ca 3 år sedan med mål att skapa förutsättningar för mänsklig hållbarhet för att på så sätt stödja FN´s 17 Sustainable Development Goals.

För att så snabbt som möjligt skapa spridning av de budskap som organisationen står för beslutades 2022 att större Summits (Events) kommer att vara en av de viktigaste aktiviteterna som kan göras.

2022 organiserades därför den första Innerdevelopment Goals Summit på Konserthuset i Stockholm, något som skapade stora ringar på vattnet i hela världen.

2023 var det dags att arrangera nästa stora Summit och som Global Executive Event Producer sökte jag partners som på olika sätt inte bara kunde vara med och höja kvaliteten på eventet utan som också har rätt hållbarhets fokus och när jag kom till bild och kamera teknik så var det inte svårt för mig att välja Trippel-M som i dag är en del av Frontir media & technology group. Jag har tidigare erfarenhet av att jobba med Trippel-M i ett antal stora event i både Norge & Sverige med väldigt goda resultat och när jag nu skulle göra 3 dagars Summit på 7 olika platser i Stockholm (Cirkus, Fotografiska, Eric Ericson hallen, Färgfabriken, Epicenter, Berns & Berghs) så handlade det för mig om att hitta den mest kostnadseffektiva, mest för miljön hållbara och så klart den bästa lösningen.

En stor anledning till varför jag valde Trippel-M var deras lösning med Fjärrproduktion av allt som har med kamera, stream och live kameraproduktion att göra. Hela bildproduktionen sköttes från Trippel-Ms huvudkontor vilket innebar att de inte behövde transportera ut tung utrustning, ej heller förflytta teknisk personal och så klart spara dyrbar tid i transporter. Allt för att minska miljöpåverkan.

Resultatet rent kvalitetsmässigt är mycket bra, om inte helt fantastiskt, både vad det gäller tid för etablering, tid för repetitioner och kvalitet vid genomförandet.

1300 personer fanns på plats i Stockholm 11 – 13 oktober, 5800 unika tittare såg eventet digitalt och av dessa 5800 unika tittare så var 100 så kallade ”Hubs” där 20 – 100 personer samlades på 100 platser runt omkring i hela världen.

Jag kan inte annat än tacka Trippel-M för väl genomfört jobb och jag törs absolut rekommendera alla att välja lösningen med Fjärrproduktion