Et voteringssystem for en digital hverdag

Digital møtevirksomhet skal være inkluderende og tilpasset brukerne, og ikke gå på bekostning av demokratiet. Voter er et møtesystem under konstant utvikling, og plattformen er bygget for å ivareta demokratiske spilleregler i en digital hverdag - for alle.

Systemets deler kan benyttes frittstående, men er tett knyttet opp mot hverandre og fungerer best i samspill. Grunnsteinen i systemet er deltakerlisten. Når denne er lastet opp i systemet danner den grunnlaget for innlogging, rettigheter til taler, tilganger til avstemninger og mulighet for å sende inn endringsforslag. Systemet består av:

  • Deltakerliste
  • Talerliste
  • Voteringssystem
  • Dokumenthåndtering
  • Innsending av endingsforslag

Kontakt oss