Sendekontroll

Høy kvalitet og stabilitet

Sendinger uten forstyrrelser for publikum

I takt med økte krav til stabilitet og kvalitet på våre livesendinger og våre kunders behov for mer avansert og tilpasset streaming har vi etablert et kontrollrom for overvåking og fjernstyring av våre streaminger, et såkalt Master Control Room eller MCR.

​Ved alle sendinger har vi en dedikert tekniker tilstede i vårt MCR, som sørger for alt vedrørende sendingen fungerer som det skal. Denne teknikeren har direkte toveiskommunikasjon med produksjonen i felten.

​En annen av hovedoppgavene til vår sendekontroll er å sørge for at sendingen blir distribuert til riktig kanal. Ved hasteoppdrag blir dette spesielt viktig. Da settes sendingen opp og alt er klart lokalt idet fotografen ankommer åstedet og kobler seg opp.

Alt kjerneutstyr i tilknytning til streaming og datahåndtering er plassert på et sikkert datasenter, noe som ytterligere sikrer en avbruddsfri sending.