Responder

Ta diskusjonen på konferanser og møter til et nytt nivå. Med Responder samler du enkelt inn deltakernes meninger og synspunkter og lagrer dem til senere bruk eller viser dem direkte på storskjerm.

Responder er et iPadbasert responssystem for møter, organisasjoner, ledelseskonferanser og andre sammenkomster der kjapp overlevering og lagring av informasjon er vesentlig.

For organisasjonsledelsen kan det noen ganger være vanskelig å få tak i og kategorisert hvilke strømninger som beveger seg i grasrota i selskapet og det kan være en omfattende jobb å få ut et samlet datasett med tilbakemeldinger fra samlinger. Etter samlingen blir ofte det man har snakket om glemt, og medarbeidere og ledere fortsetter i samme retning som de alltid har gjort.

Med Responder har vi satt oss som mål å endre på dette.

Responder inneholder et modulbasert responssystem, der deltakerene gjennom forskjellige typer oppgaver får muligheten til å gi umiddelbar og direkte respons. Responsen omsettes til grafer, kakediagrammer eller tekst på storskjerm. I tillegg blir alle svar og lagret i en database og kategorisert for senere bruk.

Interaksjon

Få frem synspunktene fra grasrota

Visning

Appellerende visninger av avstemninger og fritekstsvar

Analyse

Ta resultatene med hjem etter møtet for videre arbeid
Vi i SPAR har med stor suksess benyttet Trippel-M sitt Respondersystem med over 100 iPads simultant. Vi har benyttet løsningen for å få input på både strategiske og operative utfordringer fra våre kjøpmenn, samarbeidspartnere og leverandører. Datainnsamlingen fra Responder er meget intuitiv og effektiv, noe som har gitt oss meget god innsikt og det har løftet det faglige nivået i vår arbeidsmetodikk. Jeg kan trygt anbefale løsningen.
temp-avatar
Martin Munthe Kaas
Markedssjef i SPAR Norge
Spørsmål?