Skip to the main content.

Frontir

Nyheter fra Frontir Media & Technology group Trippel-M, Optilux, Norway Live, Voter

Ny fleksibel 2,6mm LED-skjerm

Møt vår nye og fleksible innendørs LED-skjerm, Unilumin Upad IV og XS

Nyheter fra Frontir

Hei!                                                                                  

Frontir media & technology group

Frontir ble stiftet i november 2021 som en paraplyorganisasjon for selskapene Trippel-M levende...

Trippel-M har flyttet til samla på Løren

Det er litt vemodig å flytte fra barndomshjemmet i Gamlebyen, og vi kjente litt ekstra på det da vi...

Optilux har flyttet

Nytt lokale, nye muligheter!