- VOTER -

"Både vi og våre kunder har vært svært fornøyde med Voter. Systemet er brukervennlig og forenkler gjennomføringen."

Else Palmgren, Event.no

 

Hva er Voter?
Slik fungerer systemet
Book en digital rådgivningstime

Votering (1)

Voter

Et trygt og brukervennlig møtesystem

De siste månedene har store deler av arbeidsdagen vår bestått av digitale landsmøter og generalforsamlinger, hvor vi har stilt opp med både kameraproduksjon, streaming og vårt eget møtesystem. 

Det er ingen hemmelighet at pandemien har satt sitt preg på gjennomføringen av arrangement. Møter som tidligere har krevd fysisk oppmøte, har det siste året blitt gjennomført digitalt med deltakere på hjemmekontor spredt rundt i landet. Vårt møtesystem, Voter, fungerer både for fysiske, heldigitale og hybride møter. Deltakerne kan votere, tegne seg til taleliste og sende inn endringsforslag uansett hvor de befinner seg, så lenge de har tilgang på internett.

28. mai kom regjeringen med en pressemelding om at nye, permanente regler om møter vil tre i kraft fra 1. juni 2021. De nye reglene tillater at både styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og selskapsmøter holdes som digitale, hybride eller fysiske møter. Reglene gjelder for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser, statsforetak og finansforetak, og vil derfor berøre svært mange foretak. De nye reglene legger til rette for at eierne av foretak har mulighet til utøve sine rettigheter uavhengig om de må møte fysisk eller kan delta elektronisk, og kan da selv velge den møteformen som er mest hensiktsmessig.


Høyres landsmøte 2021

HLM 2021 ble avholdt helgen 13. - 15. mai på Thon Hotel Opera

Da det viste seg at det ikke ville bli mulig å gjennomføre årets landsmøte verken som et fysisk møte eller hybrid-arrangement, ble løsningen et heldigitalt landsmøte.

Siden 2014 har vi levert storskjermer, kameraproduksjon, pressedistribusjon og voteringssytem til Høyres landsmøte. Nytt for året var at kun dirigenter og ledelsen i partiet var samlet på Thon Hotel Opera, mens resten av deltakerne deltok hjemmefra. 

Det er helt klart et stort fortrinn å ha jobbet med en kunde over så mange år, og med samme voteringsløsning. Deltakerne vet hvordan de tegner seg til talerlister, sender inn forslag, voterer, og holder seg oppdatert på saker underveis. Det sparer både organisasjonen og deltakerne mye tid. 

Lead Event har brukt Voter i forbindelse med Høyres Landsmøte i mange år! Dette systemet blir bare bedre og bedre, og det er supert å se at Trippel-M fortsetter å utvikle det. Sist HLM21 fikk det faktisk høyest score av alt innhold på et digitalt landsmøte.

Lars Christian Lindstad, Lead Event

Så med våre venner i Lead Event i førersetet, ble det gjennomført over 170 voteringer og 200 tegninger til talerlisten under årets arrangement. 

 

image column 1 module_16213701411782
image column 2 module_16213701411782
image column 3 module_16213701411782
image column 4 module_16213701411782

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Samarbeid med Event.no 

Vi samarbeider ofte med våre venner i Event.no, og trives veldig godt med måten de organiserer produksjoner på.

Denne våren har vi blant annet gjennomført to landsmøter med med Else i Event.no; Autoriserte trafikkskolers landsforbund (nå: Norges Trafikkskoleforbund) og Noregs Ungdomslag. Norges Trafikkskoleforbunds landsmøte ble gjennomført fra Oslo Streamingsenter i Studio Large, og Noregs Ungdomslag holdt sitt møte i egne lokaler i Oslo.

"Både vi og våre kunder har vært svært fornøyde med Voter. Systemet er brukervennlig og forenkler gjennomføringen.
Deltakerne kan på en enkel måte både stemme, tegne seg til talerliste og sende inn endringsforslag. En bonus er voteringsrapportene som kan tas ut etter endt møte. Dette er et system vi ønsker å fortsette å bruke selv på fysiske møter."

Else Palmgren, Event.no

Begge landsmøtene var heldigitale, og med Else i front sørget Event.no for trygge gjennomføringer og vellykkede produksjoner.

image column 1 dnd_area-module-8
image column 2 dnd_area-module-8
image column 3 dnd_area-module-8

Hva er Voter?

Et komplett møtesystem utviklet for større samlinger eller møter, både digitalt og fysisk. Systemet har flere moduler som tilpasses hvert enkelt møte på en oversiktlig og brukervennlig måte. 

Grunnsteinen i systemet er deltakerlisten. Når denne er lastet opp i systemet danner den grunnlaget for innlogging, rettigheter til taler, tilgang til avstemminger og mulighet for å sende inn endringsforslag.

Digitale voteringssystemer er en måte å bidra til det grønne skiftet. Ved å samle alle dokumenter digitalt, minsker man antall utskrifter. I tillegg kan deltakerne kan delta fra hvor som helst, så lenge de har tilgang på internett. 

 

 

Talerliste

Deltagerne tegner seg enkelt til talerlisten når de er innlogget.

Endringsforslag

Sekretariatet får opp alle endringsforslag, kan revidere disse, legge dem ut på storskjerm til Votering og lage elektronisk avstemning.

Votering

Elektronisk avstemning og fremvisning av resultatene i sanntid.

Digitalt dokumentarkiv

Oppdaterte dokumenter ligger tilgjengelig for alle innloggede deltagere.

Slik fungerer systemet

  • Møteleder/arrangør setter opp agendaen, legger inn tilhørende dokumenter i dokumentarkivet etter dagsorden. 
  • Møteleder/arrangør importerer deltakerne inn i Voter, slik at de registreres og godkjennes i systemet. Her kan man velge ulike metoder  for pålogging for å tilpasse graden av sikkerhet. Møteleder/arrangør får en administrator-rolle i systemet, og denne gir full oversikt over mottatte forslag, talerlister, taletid og resultat fra voteringer.
  • Deltakerne kan enkelt registrere forslag til endringer, melde seg på talerliste og stemme fra sin enhet. 
  • Alle forslag og resultater registreres digitalt, og kan hentes ut fra systemet etter endt møte.

Vil du teste en demo-versjon?

Ta kontakt, så sender vi deg innloggingsinformasjon.

Ja, jeg vil teste!

Book et online møte

Ønsker du mer informasjon om mulighetene ved Voter?
Da kan du booke et digitalt møte med Lars Tormod her:

Et møtesystem utviklet av Trippel-Ms Alpha-avdeling

Voter er et system Alpha-avdelingen hos oss har utviklet, og det kommer stadig oppdateringer for å gjøre systemet enda bedre.

Vi lytter til våre kunder og spiller mer enn gjerne ball med deg om hva slags tilpasninger og forberdinger som kan gjøres. Er dette en løsning du vil vite mer om? Ta kontakt her eller book et digitalt møte med Lars Tormod her